Dalmatinska 5, 21300 Makarska hpd.biokovo@hps.hr +385 91 613 0497

Objekti

Planinarsko društvo Biokovo raspolaže sa tri planinarska objekta: planinarski dom pod Vošcem, planinarska kuća pod Sv. Jurom i planinarska kuća “Slobodan Ravlić” na Lokvi.

 

Planinarski dom pod Vošcem
(Trenutno nije u upotrebi – rekonstrukcija je u tijeku)

Planinarska kuća “Slobodan Ravlić” na Lokvi

Planinarska kuća pod Sv. Jurom

 

Ukoliko želite prenoćiti u nekom od naših objekata kontaktirajte nas na jedan od sljedećih brojeva telefona:

1. ANTIŠA SRZIĆ +385 91 613 0497
2. DRAGO ERCEG +385 99 4509 590