Dalmatinska 5, 21300 Makarska info@biokovo-hpd.hr 021/553 552

Objekti

Planinarsko društvo Biokovo raspolaže sa tri planinarska objekta: planinarski dom pod Vošcem, planinarska kuća pod Sv. Jurom i planinarska kuća “Slobodan Ravlić” na Lokvi.

 

Planinarski dom pod Vošcem
(Trenutno nije u upotrebi – planira se rekonstrukcija)

 

Planinarska kuća “Slobodan Ravlić” na Lokvi

 

Planinarska kuća pod Sv. Jurom

 

Ukoliko želite prenoćiti u nekom od naših objekata kontaktirajte nas na jedan od sljedećih brojeva telefona:

1. ANTIŠA SRZIĆ +385 98 917 4234
2. STIPE BUŠELIĆ +385 92 175 1738
3. DRAGO ERCEG +385 98 225 852