Dalmatinska 5, 21300 Makarska hpd.biokovo@hps.hr +385 91 613 0497

Održana Izborna skupština

Na izbornoj skupštini HPD Biokovo Makarska, održanoj 17. 3. 2023. godine izabrani su sljedeći članovi tijela društva:

PREDSJEDNIK
Antiša Srzić

TAJNICA
Ana Sedar

IZVRŠNI ODBOR
Drago Erceg, Hrvoje Nemčić, Rikardo Škorlić, Radija Šimić, Tonči Visković,
Ante Škrabić, Vito Miloš, Frane Raffanelli, Snježana Kozarić

NADZORNI ODBOR
Rajko Jurišić, Mišo Krivić, Dušanka Turić

SUD ČASTI
Siniša Srzić, Slavko Štrbac, Ružica Puharić

 

ČESTITAMO SVIM IZABRANIM ČLANOVIMA TIJELA DRUŠTVA!