Dalmatinska 5, 21300 Makarska hpd.biokovo@hps.hr +385 91 613 0497

Poziv na redovnu sjednicu Skupštine

Sukladno čl. 26. Statuta, pozivamo Vas na redovnu sjednicu Skupštine Udruge “HPD Biokovo”,
Dalmatinska 5, Makarska (u nastavku teksta: Udruga) koja će se održati u prostorijama sjedišta
Udruge u Makarskoj dana 19. ožujka 2018. godine, s početkom u 18:00 sati.

Sjednici mogu biti prisutni svi redovni članovi Udruge, sukladno članku 26. Statuta.

Za sjednicu Skupštine predlažem sljedeći
DNEVNI RED
1. Otvaranje sjednice i utvrđivanje broja prisutnih članova i kvoruma
2. Prihvaćanje dnevnog reda
3. Izvješće o radu udruge za 2017.godinu
4. Financijsko izvješće za 2017. godinu
5. Plan rada za 2018. godinu
6. Financijski plan za 2018. godinu
7. Razno.

U prilogu se dostavljaju materijali za sjednicu.

Makarska, 05. ožujka 2018.

Predsjednik HPD Biokovo
Antiša Srzić