Dalmatinska 5, 21300 Makarska hpd.biokovo@hps.hr +385 91 613 0497

Poziv na Izbornu skupštinu

Sukladno čl. 24. Statuta HPD Biokovo Makarska, Izvršni Odbor HPD Biokovo Makarska saziva

IZBORNU SKUPŠTINU

za dan 17.03.2023. godine (PETAK)

Skupština će se održati u prostorijama HPD Biokovo, Dalmatinska 5, sa početkom u 17:00 sati.

Na Skupštini će biti predložen slijedeći

DNEVNI RED:

  1. Izbor radnog predsjedništva;
  2. Izbor zapisničara i dva ovjerovitelja zapisnika;
  3. Izbor verifikacijske komisije;
  4. Prijedlog i usvajanje dnevnog reda;
  5. Izvještaj verifikacijske komisije;
  6. Izvještaj o radu Društva za mandatno razdoblje 2019.-2022. godine;
  7. Izvještaj o financijskom i materijalnom poslovanju;
  8. Izvještaj Nadzornog odbora i Suda časti
  9. Razrješenje dužnosti dosadašnjih tijela društva;
  10. Izbor novih tijela Društva – Predsjednik društva – Tajnik – Izvršni odbor – Nadzorni odbor – Sud časti – Likvidator.

U Makarskoj, 27.02.2023. godine

IO HPD “BIOKOVO” MAKARSKA
Predsjednik: Antiša Srzić

NAPOMENA: Svi pisani materijali za Skupštinu biti će dostupni u prostorijama Društva, Dalmatinska 5, od ponedjeljka, 06.03.2023. godine.

Poziv možete preuzeti ovdje.